PROJE

Şirketimizin bünyesinde bulundurduğu tecrübeli teknik personel ile yapı alanının jeolojik durumu ve fiziksel çevresi incelenerek en uygun yapım sistemi belirlenir. Belirlenen betonarme veya çelik sistemin mimari¸ statik¸ mekanik ve elektrik projeleri modern çizim teknikleri yardımı ile bilgisayar ortamında oluşturulur.