Danışmanlık

Danışmanlık hizmetimiz, proje ve yapım sürecinin her aşamasını kapsayacak veya kısmi bir süreci içerebilecek bir hizmetimizdir. Müşterinin istediği doğrultusunda şekillenecek danışmanlık hizmetimiz;
• İnşaat teknolojisi ve metodunun değerlendirmesi,
• Plan ve projelerin hazırlanması ve takibi,
• İş programının yapılması ve kontrolü,
• Bütçenin oluşturulması ve kontrolü,
• Sözleşmelerin yapılması ve takibi,
• Maliyet kontrolü,
• Malzemelerin kontrolü ve onaylanması,
• İmalatların kontrolü,
• Hakediş ve ödemelerin kontrolü ,
• İnşaat teslim sürecinin tamamlanması,
• Bütün yasal süreçlerin takibi ve kontrolü

aşamalarından hepsini veya bir kısmını içerecek şekilde mühendis, mimar ve diğer teknik kadromuz ile yürütmekteyiz.