Energy class

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve buna bağlı olarak çıkartılan Binalarda Enerji Performansı
Yönetmeliğince yeni yapılan binalarda Enerji Kimlik Belgesi zorunlu hale gelmiştir. Enerji kimlik belgesi, binanın enerji ihtiyacının ve enerji tüketiminin sınıflandırılmasıdır. Binanın yalıtım özellikleri ve ısıtma veya soğutma sistemlerinin verimiyle ilgili bilgileri içermektedir. Sınıflandırma binanın yapılacağı iklim, bina yönü, geometrisi, aydınlatma enerjisi, iklimlendirme enerjisi, yalıtım durumuna göre yapılmaktadır.

Salihi İnşaat olarak Aksaray’da Enerji Kimlik Belgesi hizmetini vermekteyiz.